Satu

0
60

Ada satu
Ada dua
Ada tiga
Ada tak terhingga

Tetapi, hanya ada satu
Yang diutamakan
Yang dipilih
Yang diunggulkan

Tapi,
Kalau kau buat dua atau lebih
Ya… Boleh saja
Tak ada yang melarang

Namun ingatlah
Di antara itu hanya satu
Di semua itu hanya satu
Di benakmu hanya satu

Ada satu
Ada dua
Ada tiga
Ada tak terhingga

Tetapi, hanya ada satu

ang diutamakan
Yang dipilih
Yang diunggulkan

Tapi,
Kalau kau buat dua atau lebih
Ya… Boleh saja
Tak ada yang melarang

Namun ingatlah
Di antara itu hanya satu
Di semua itu hanya satu
Di benakmu hanya satu

Satu itu segalanya

Ada satu
Ada dua
Ada tiga
Ada tak terhingga

Tetapi, hanya ada satu
Yang diutamakan
Yang dipilih
Yang diunggulkan

Tapi,
Kalau kau buat dua atau lebih
Ya… Boleh saja
Tak ada yang melarang

Namun ingatlah
Di antara itu hanya satu
Di semua itu hanya satu
Di benakmu hanya satu

Satu itu segalanya

Ada satu
Ada dua
Ada tiga
Ada tak terhingga

Tetapi, hanya ada satu
Yang diutamakan
Yang dipilih
Yang diunggulkan

Tapi,
Kalau kau buat dua atau lebih
Ya… Boleh saja
Tak ada yang melarang

Namun ingatlah
Di antara itu hanya satu
Di semua itu hanya satu
Di benakmu hanya satu

Satu itu segalanya

Muhammad Irfan Habibi, Mahasiswa Jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN WALISONGO Semarang