Gong

0
74

Gong, dung
Gong, dung
Gong, dung

Riuh
Terdiam ketika gong berbunyi
Hening pun menghampiri
Tiada yg menjerit

Gong, dung
Gong, dung
Gong, dung

Hening
Riuh & ramai ketika gong berbunyi
Riuh seriuhnya
Malah menjerit sekuatnya

Ada apa ini?
Mana yang benar?
Budaya apa ini?
Ada apa?

Semoga dengan gong
Kita bukan orang yang membuntut
Tapi kita orang yang riuh sebelum dibungkam

 

Muhammad Irfan Habibi, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang