Demas Dharmawan

Harus Gembira atau Sengsara?

  Manusia sejatinya tidak dapat lepas dari suatu pilihan. Pilihan tersebut yang dapat membuat manusia itu dapat gembira atau sengsara. Salah satu contoh manusia yang...