Muhammad Fhandra Hardiyon

Sekolah Menengah Kejuruan, Antara Ada dan Tiada

Banyak orang bertanya-tanya mengenai kelangsungan ekosistem pendidikan di Indonesia, ketika mendapati beberapa data yang menunjukkan sebetulnya ada yang tidak beres dengan sistem pendidikan kita....